Joe Biden huy động được 6.3 triệu USD sau 1 ngày vận động chiến dịch tranh cử Tổng thống

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Joe Biden huy động được 6.3 triệu USD sau 1 ngày vận động chiến dịch tranh cử Tổng thống