Nhật hoàng Akihito trở thành quốc vương Nhật Bản đầu tiên thoái vị trong 200 năm qua.

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Nhật hoàng Akihito trở thành quốc vương Nhật Bản đầu tiên thoái vị trong 200 năm qua.